O Firmie Kontakt
 
Zanim przyciągniesz inwestora, przekonasz banki do udzielenia kredytu albo wystąpisz z wnioskiem o dotację z Unii Europejskiej musisz udowodnić, że twoje przedsięwzięcie jest warte ich pieniędzy. Jak?
Pisząc dobry biznesplan.

Pamiętaj, że liczy się nie tylko pomysł, ale i sposób w jaki go przedstawisz
 
Biznesplan to klucz, który pomoże ci otworzyć drzwi do sukcesu. Dzięki niemu ocenisz opłacalność swojego przedsięwzięcia, wytyczysz cele i metody działania, a co najważniejsze ułatwisz sobie drogę do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
Biznesplan daje ci szansę zaprezentowania zamiarów, pomysłów i zdolności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem
Przygotowując biznesplan, wychwycisz też wszystkie potencjalne braki i niedociągnięcia nowego przedsięwzięcia, dzięki czemu wyeliminujesz je przed wejściem na rynek
Praca nad biznesplanem uświadomi Ci, że każde przedsięwzięcie ma swój wewnętrzny harmonogram i terminarz działań. Prawidłowe planowanie sekwencji koniecznych działań jest jednym z krytycznych czynników sukcesu każdego biznesu

 

Wniosek o dotację unijną w ramach jednego z wielu programów pomocowych ze środków Unii Europejskiej to również jedna z form biznesplanu. Prawidłowo sporządzony biznesplan i wniosek dostosowany do wymagań określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym to  podstawa sukcesu przy staraniu się o dotację.

 
 
Zakładasz nową firmę?
Planujesz rozszerzenie działalności istniejącej już firmy?
Starasz się o zewnętrzne finansowanie (np. kredyt bankowy) na realizację planów biznesowych?
Chciałbyś dofinansować swoją firmę środkami pomocowymi (dotacjami) z Unii Europejskiej ?