O Firmie Biznesplan Kontakt
 
Analiza Finansowa - podstawa prawidłowych decyzji biznesowych
 
Masz problemy z oceną zyskowności swojego przedsiębiorstwa lub określonej działalności?
Nie jesteś pewny czy Twoja firma osiąga założony lub potencjalnie możliwy poziom zysku?
Chcesz prawidłowo wyznaczyć optymalny poziom aktywów obrotowych żeby zachować bezpieczny poziom płynności finansowej?
Nie wiesz jak prawidłowo ocenić opłacalność planowanej inwestycji i realnie wycenić koszt kapitału?
 
Na takie i dziesiątki innych pytań odpowiedzą Państwu profesjonalnie przeprowadzone analizy finansowe.

 

Profesjonalna analiza finansowa jest również ważną częścią tzw. Due Diligence czyli procesu wszechstronnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, stosowanej głównie do wyceny ich wartości przy transakcjach zakupu lub sprzedaży udziałów, fuzji i przejęciach firm. Innymi słowami due diligence jest obiektywną analizą stanu przedsiębiorstwa mającego na celu ujawnienie i zidentyfikowanie słabych i silnych stron oraz wskazania miejsc wystąpienia potencjalnych ryzyk i zagrożeń.

 
 
Płynność finansowa
Ocena rentowności działania firmy
Analiza kosztów i przychodów ze sprzedaży
Analiza wyniku finansowego
Próg rentowności (Break Even Point)
- wyznaczenie i analiza
Analiza opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
Analiza inwestycyjnych przepływów pieniężnych
Wyznaczanie optymalnego budżetu inwestycyjnego
Analiza kosztu kapitału
Optymalizacja struktury kapitałów
DĽwignia finansowa
- analiza efektu i ocena zadłużenia