O Firmie Biznesplan Kontakt
 
Profesjonalne usługi księgowe to podstawa każdego dobrze zorganizowanego biznesu. Rachunkowość to przede wszystkim nieocenione źródło informacji o każdym procesie biznesowym, kosztach działalności i efektywności podejmowanych działań.

Dobrze skonstruowany system księgowy to podstawa sporządzenia prawidłowych sprawozdań finansowych dla wszystkich zainteresowanych stron (właściciele, zarządy, banki kredytowe, pożyczkodawcy, wierzyciele), ale również:
 
Prawidłowych i bezkolizyjnych rozliczeń podatkowych
Pogłębionych analiz efektywności działania firmy jako całości lub wybranych obszarów działalności
Prawidłowych decyzji rozwojowych i kierunków działania
Długo- i krótkofalowych projektów inwestycyjnych
Planów finansowych (budżetów)
 
Budowę systemu informacji księgowej i finansowej
Organizację obiegu dokumentów księgowych
Prowadzenie rachunkowości
Pełna sprawozdawczość finansowa (sprawozdania roczne i raporty okresowe)
Kompleksowe rozliczenia podatkowe - VAT, CIT, PIT, PCC, podatki lokalne
Rozliczenia ZUS
Obsługę księgową prowadzimy przy użyciu najlepszego pakietu księgowego w Polsce firmy Comarch SA
http://www.comarch.pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/